Θετικές Επιστήμες

Παιχνίδια, προσομοιώσεις, θεωρήματα, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και οτιδήποτε έχει σχέση με τις Θετικές Επιστήμες θα το βρείτε εδώ!

PhET Διαδραστικές Προσομοιώσεις

Το Ταξίδι της
​Ηλεκτρικής Ενέργειας

 Δωρεάν online προσομοιώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, επιστημών της γης και μαθηματικών

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/new

Εκπαιδευτικά Βίντεο κινουμένων σχεδίων από το ΕΤΑΕΛ
(Παν. Θεσσαλίας)

Σειρά εκπαιδευτικών βίντεο κινουμένων σχεδίων με ελληνικούς υπότιτλους που απευθύνονται σε παιδιά. Η επιλογή και επεξεργασία των βίντεο έχει γίνει από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

https://www.youtube.com/playlist?list=UUCkWHiYzmskX9WBdVg1LS1Q