Τι είναι η μουσικοθεραπεία;
  

  
Η μουσικοθεραπεία είναι ένα καθιερωμένο επάγγελμα υγείας που χρησιμοποιεί τη μουσική, στα πλαίσια μιας θεραπευτικής σχέσης, για την αντιμετώπιση των σωματικών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών του ατόμου και εφαρμόζεται από ειδικά καταρτισμένο μουσικοθεραπευτή.
  

  
Πώς διεξάγονται οι συνεδρίες;
  

  
Ο θεραπευτής με το θεραπευόμενο χτίζουν μια θεραπευτική σχέση μέσα από τον κλινικό μουσικό αυτοσχεδιασμό. Χρησιμοποιούν μουσικά όργανα και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν αυθόρμητα ήχους και μουσική.
Τα μουσικά όργανα που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο θεραπευόμενος, οι ήχοι και η μουσική που δημιουργεί, η συμμετοχή του στη μουσικοθεραπευτική διαδικασία ή η σιωπή του, ο τρόπος που ανταποκρίνεται στη μουσική του θεραπευτή, η στάση του σώματος και οι κινήσεις του αντανακλούν τη συναισθηματική και σωματική κατάστασή του.
Οι ιδέες και τα συναισθήματα του θεραπευόμενου, όπως προκύπτουν μέσα από τη μουσική εμπειρία, παρέχουν υλικό προς επεξεργασία στο μουσικοθεραπευτή, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή και ανταποκρίνεται μουσικά χρησιμοποιώντας διάφορες μουσικοθεραπευτικές τεχνικές, σύμφωνα με την κατάρτισή του και τις ανάγκες του θεραπευόμενου.
Όταν κρίνεται κατάλληλο, ο μουσικοθεραπευτής μπορεί κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας να χρησιμοποιήσει και άλλες τεχνικές όπως ακρόαση μουσικής, τραγούδι, δημιουργία στίχων και τραγουδιών.
Σκοπός λοιπόν δεν είναι η δημιουργία αισθητικά ποιοτικής μουσικής, ούτε η εκμάθηση μουσικής αλλά η παροχή διευκολυντικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει το θεραπευόμενο στην επίτευξη θεραπευτικών στόχων, για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά την εβδομάδα, διαρκούν 30 με 50 λεπτά και μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές. Για κάθε άτομο ή ομάδα οι μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες έχουν συγκεκριμένη ημέρα διεξαγωγής και σταθερή ώρα και διάρκεια. Επίσης, δε χρειάζεται οι συμμετέχοντες να έχουν μουσικές γνώσεις.
  

  
  
Σε ποιους απευθύνεται η μουσικοθεραπεία;
  
  

 Η μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών, ατομικά ή ομαδικά  και έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών. Έτσι μπορεί να βοηθήσει άτομα με: αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές διαταραχές, νευρολογικές παθήσεις, εξαρτήσεις, νοητική υστέρηση, κινητικές δυσκολίες, ογκολογικά προβλήματα, πένθος κ.α. Επίσης, απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται για προσωπική ανάπτυξη και τη διερεύνηση δυσκολιών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  
  

  
  
  
Ποια είναι η κατάρτιση ενός μουσικοθεραπευτή;
  
  

 Για να γίνει κάποιος μουσικοθεραπευτής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ένα αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη μουσικοθεραπεία, προκειμένου να ανταποκρίνεται με ασφάλεια και υπευθυνότητα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα (ψυχολογία, ψυχοπαθολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις, τεχνικές έρευνας) πρακτική εξάσκη με διαφορετικούς πληθυσμούς σε διάφορες δομές (σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα ειδικών θεραπειών, ψυχιατρεία, γηροκομεία, σωφρωνιστικά ιδρύματα κ.α.), κλινικό μουσικό αυτοσχεδιασμό, ατομική και ομαδική εποπτεία. Απαραίτητη είναι επίσης η προσωπική θεραπεία των σπουδαστών.
Τα παραπάνω είναι απαραίτητα εφόδια για τους μουσικοθεραπευτές ώστε να στηρίζουν τη θεραπευτική διαδικασία με γνώση, ευαισθησία, ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα και ευελιξία (www.musictherapy.gr)
  
  
Υπεύθυνες Μουσικοθεραπείας
  1. Δέσποινα Παγώνη
    Απόφοιτος Τμήματος Μουσικών Σπουδών - Μ.Α. in Music Therapy
  2. Ευφροσύνη Πάτρα
    Απόφοιτος Τμήματος Μουσικών Σπουδών - Μ.Α. in Music Therapy